Cờ hó cũng biết nhảy hiphop nhé. Cắt kéo cực đỉnh chứ đừng có đùa

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.