Có động cơ chính trị sau việc hủy bỏ Lễ Hội Nước ở thủ đô Campuchia

Shares

Theo VOA Tiếng Việt
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.