Chuyện vô cùng kỳ lạ em bé “mới sinh” đã biết chạy còn thêm cái đầu bị hói nữa…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.