Chuyên gia: Philippines nên học cách Việt Nam chơi với Mỹ và Trung Quốc

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 0.959 seconds.