Chuyên gia kinh tế kỳ vọng các điều kiện kinh doanh sẽ thông thoáng hơn sau 1/7

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.