Chuyến đi biển đầu tiên của tàu đổ bộ Nga đóng 12 năm

Tàu đổ bộ lớn lớp Ivan Gren đã hoàn thành chuyến đi biển đầu tiên sau hơn 10 năm chế tạo.

Chuyến đi biển đầu tiên của tàu đổ bộ Nga đóng 12 năm

Shares

Shares

24 queries in 1.349 seconds.