Chuyện 69 – Vui là chính – Một câu chuyện tào lao của Nguyễn Thành Nhựt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.