Chùm ảnh ông Putin bất ngờ thăm tuần dương hạm Rạng Đông

Tổng thống Putin đã bất ngờ có chuyến thăm lên tuần dương hạm Rạng Đông - biểu tượng của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.

Chùm ảnh ông Putin bất ngờ thăm tuần dương hạm Rạng Đông

Shares

Shares

21 queries in 1.219 seconds.