Chưa xong thủ tục, chủ dự án thủy điện đã xin tận thu rừng

Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi chưa thu hồi, giao đất để thực hiện dự án; báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án chưa được phê duyệt nhưng chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1 đã đề nghị triển khai thiết kế, tận thu lâm sản.

Chưa xong thủ tục, chủ dự án thủy điện đã xin tận thu rừng

Shares

Khu vực rừng bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Sơn Trà 1.

Dự án thủy điện Sơn Trà 1 do Công ty CP 30-4 Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 6.2010. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.900 tỉ đồng, tổng công suất 60 MW/năm, đặt tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

Ngày 22.4.2015, Công ty CP 30-4 Quảng Ngãi có công văn xin chủ trương UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép triển khai công tác thiết kế, tận thu lâm sản đối với diện tích rừng thu hồi của dự án thủy điện Sơn Trà 1.

Giám đốc Sở NN – PTNT tỉnh Quảng Ngãi cũng có công văn số 994 ngày 7.5.2015 đề nghị lên UBND tỉnh.

Trước việc này, ông Lê Viết Chữ, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã có ý kiến rằng: “Hiện nay, dự án thủy điện Sơn Trà 1 chưa được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận, phê duyệt; chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và UBND tỉnh chưa thu hồi, giao đất để thực hiện dự án.

Do đó, chưa có cơ sở để UBND tỉnh xem xét việc cho chủ trương lập thiết kế phương án tận dụng lâm sản trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án thủy điện Sơn Trà 1”.

Ông Lê Viết Chữ yêu cầu các Sở NN – PTNT, Sở TN-MT hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định trước khi trình xin chủ trương trên.

Dự án thủy điện Sơn Trà 1 nằm trên sông Xà Lò, thuộc khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham, chiếm dụng khoảng 37 ha rừng phòng hộ (theo như báo cáo ban đầu của chủ đầu tư) thuộc địa bàn 2 xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.