Chưa thấy cái lễ hội nào nó kinh khủng như cái lễ hội này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.