Chưa nghe em hát đã biết hay rồi, người yêu mình hồi mẫu giáo đấy mà :((

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.