Chưa khi nào Em thích bài “Cơn Mưa Ngang qua” cho đến khi lọt vào tay em ấy….

Shares

Theo Youtube

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.