‘Chưa có quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam’

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 2.852 seconds.