Chưa bao giờ bắt cá hồi dễ và nhiều như vây, nhìn thích mắt quá

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.095 seconds.