Chú chó thành tâm vái lạy khi gặp các nhà sư. Nuôi được 1 chú chó thông minh như thế này thì còn gì bằng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.