“Chồng đi biển với con khác nhớ, vợ ở nhà vợ nấu cơm”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.