CHÔNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ: BẮT 40 TẤN ĐƯỜNG CÁT LẬU QUA BIÊN GIỚI – 18/6/2015

Shares

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.