Chồn hoang đại chiến với rắn hổ mang chúa siêu kinh điển

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.702 seconds.