Chơi ngu, chơi khăm, troll nhau hài hước nhất (P48)✓

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.837 seconds.