chơi mấy cái này vui nhưng mà đã thốn thì tận rốn luôn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.