Chơi mấy cái này ở mùa Hè thì còn gì bằng? :<

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.850 seconds.