Cho gấu xem K-Pop nhiều là dễ bị phá sản lắm đấy các thánh ạ Lại đòi mua bộ này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.