Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đôla

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE