Chính phủ Pháp đối diện bất tín nhiệm vì cải cách lao động

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.681 seconds.