Chiêu này trong Vovinam gọi là gì nhỉ, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.