Chiến dịch “Phụng Hoàng” phô bầy bản chất dã man của Mỹ

Kéo dài từ năm 1968 tới năm 1975, chiến dịch "Phụng Hoàng" của Mỹ và tay sai không mang lại gì ngoài sự tang thương cho đồng bào miền Nam.

Chiến dịch “Phụng Hoàng” phô bầy bản chất dã man của Mỹ

Shares

Shares

27 queries in 2.555 seconds.