Chiến đấu cơ nào thay thế MiG-29, Su-22 của Ba Lan?

Ba Lan đến nay vẫn chưa định rõ được họ sẽ mua loại máy bay chiến đấu nào để thay thế dàn MiG-29 và Su-22 già nua.

Chiến đấu cơ nào thay thế MiG-29, Su-22 của Ba Lan?

Shares

Shares

25 queries in 2.819 seconds.