Chiến đấu cơ Mỹ đại thắng 31,2 tỷ USD ở Trung Đông

Các công ty sản xuất máy bay chiến đấu Mỹ vừa trúng quả hợp đồng kỷ lục 31,2 tỷ USD tại khu vực Trung Đông.

Chiến đấu cơ Mỹ đại thắng 31,2 tỷ USD ở Trung Đông

Shares

Shares

20 queries in 1.246 seconds.