Chiêm ngưỡng xe tăng giáp tồi nhất thế giới của Pháp

Từng là mẫu tăng chủ lực "xương sống" của Pháp chống lại T-54/55/62 của Liên Xô, nhưng AMX-30 bị coi là xe tăng có giáp tồi nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng xe tăng giáp tồi nhất thế giới của Pháp

Shares

Shares

20 queries in 1.204 seconds.