Chiêm ngưỡng máy bay tiêm kích “khó đẻ” của Ấn Độ

Phải mất tới thời gian kỷ lục 33 năm, người Ấn Độ mới đưa vào sản xuất loạt nhỏ máy bay tiêm kích Tejas.

Chiêm ngưỡng máy bay tiêm kích “khó đẻ” của Ấn Độ

Shares

Shares

50 queries in 2.949 seconds.