Chiêm ngưỡng “cặp mông” của dàn chiến đấu cơ hầm hố (1)

Tạo nên sức mạnh của một chiếc máy bay chiến đấu không nằm ở hệ thống vũ khí mà ở chính hệ thống động cơ phản lực của nó.

Chiêm ngưỡng “cặp mông” của dàn chiến đấu cơ hầm hố (1)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.