Chiếc máy nhỏ này nâng được cả ô tô nhẹ như bông.

Shares

Shares

48 queries in 2.524 seconds.