Chiếc máy nhỏ này nâng được cả ô tô nhẹ như bông.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.929 seconds.