Chiếc dép thần thánh mà tôi từng biết, làm con cá sấu sợ thấy bà luôn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.927 seconds.