Chia rẽ Bắc-Nam trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.