Chia buồn cùng thanh niên tính mượn PS đi tạm gặp đúng khóa đĩa =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.