Chỉ vì tham tiền mà làm khổ thằng bạn đi cùng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.941 seconds.