Chỉ tại thằng em mà làm hỏng hết kế hoạch

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

31 queries in 2.932 seconds.