Chỉ là tập dượt để tối lên bar quẩy thôi mà, có cần thiết phải hay vậy không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.