Chỉ là muốn giúp cô giáo lau bảng mà cũng bị phạt thế này đây.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.