Chỉ là câu chơi thôi, không ngờ bắt luôn cả gia đình cá khổng lồ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

32 queries in 2.133 seconds.