Chỉ là bắt cóc thôi mà? sao phải sợ thế ^^

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.