Chi gần 60 tỉ đồng cho logo kỷ niệm, ngành than “đào” tiền từ đâu?

Số logo kỷ niệm sản xuất hiện lên đến gần 90.000 chiếc, tiêu tốn khoảng 60 tỉ đồng, vì chủ trương của tập đoàn nên nhiều đơn vị cấp dưới "cắn răng" để chi.

47 queries in 3.571 seconds.