Chỉ có thể là Dubai Trước khi chết nên tới đây 1 lần

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.