Chỉ có lũ bạn cờ hó mới đem lại cảm giác như thế này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.126 seconds.