Chỉ cần 1 sợi dây và 2 người trên thang máy đủ để troll người khác rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.