Chị bán bánh mỳ đã trở lại và lợi hại hơn xưa, lần này đầu tư cả cây xăng to tổ bố

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.