“Chết sặc” với tàu đổ bộ “há mồm” của Triều Tiên

Thay vì chỉ mở cửa mũi, tàu đổ bộ của Triều Tiên gần như là “cắt mũi” để tạo cửa đổ bộ cho phương tiện bọc thép đánh chiếm bờ biển.

“Chết sặc” với tàu đổ bộ “há mồm” của Triều Tiên

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.