Chết mê robot chiến đấu của lính thủy đánh bộ Mỹ

Robot chiến đấu MUTT của lính thủy đánh bộ Mỹ được trang bị hỏa lực đại liên 12,7mm có thể chi viện hiệu quả cho binh sĩ trên chiến trường.

Chết mê robot chiến đấu của lính thủy đánh bộ Mỹ

Shares

Shares

22 queries in 1.784 seconds.