Chết cười với thánh đi săn! Bắn nhầm cả tuần lộc của ông già noel!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.