Chết cười với pha lùi xe quay đầu của Thánh này. Độ chuẩn xác quá cao :v

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.